Tag: cách nhiệt

Cách nhiệt, cách âm

Muốn công trình chống nóng tốt thì ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế phải đảm bảo các tiêu chuẩn chống nóng. Tuy nhiên có thể do điều kiện khác nhau mà ngôi nhà của quý khách chưa có được điều này, chúng ta vẫn có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật cấp ...